Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của Thư viện

BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

12/6/2018 8:03:35 AM
Thực hiện Công văn số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG TH SƠN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/BC-THSH

Sơn Hóa, ngày 8 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

 

 

Thực hiện Công văn số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018; Công văn số 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17/9/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018; Công văn số 453/PGD&ĐT ngày 21/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018. Trường Tiểu học Sơn Hóa báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo:

* Công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ học tập suốt đời.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ Học tập suốt đời năm 2018 từ 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018. Tuyên truyền và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018vào tiết chào cờ ngày thứ hai (01/10). Nội dung tuyên truyền trong buổi lễ: ý nghĩa của việc học tập suốt đời, những nội dung cần học tập và lợi ích của việc học tập. Qua đó giới thiệu một số gương điển hình học tập trong xã hội từ trước tới nay, một số thành tích học tập của học sinh nhà trường.

Treo băng rôn:

         Tun l hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

 Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” ( Hồ Chí Minh)

II. Kết quả cụ thể

1.Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

lớp

 

 

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

 

 

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

 

 

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

 

 

 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

lớp/người

13

286

 

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

 

 

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

lớp/người

 

 

 

Xóa mù chữ

lớp/người

   

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

Tin, bài/ cuộc

   

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

quyển/ tờ

03

 

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

 

 

 

Số tập thể/ cá nhân tặng sách

Tập thể/cá nhân

 136

 

 

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

Quyển

142

 

 

5

Tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

Số cuộc

 

 

 

  Ngày Hội Sách

Số cuộc

01

 

 

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Số cuộc

 

 

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/người

 

 

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

Số cuộc/người

 

 

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

Số cuộc/người

 

 

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

Số cuộc

 

 

 

Hoạt động thể dục thể thao

Số cuộc/người

 

 

 

Hoạt động văn nghệ

Số cuộc/người

01

 

 

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số cuộc/người

 

 

 

7

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 

 

 

Huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Có/không

 

 

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường/trung tâm

 

 

 

8

Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

cuộc

 01

 

 

9

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

 

 

 

 

Tập thể

Đơn vị

 

 

 

Cá nhân

Người

 

 

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

đồng

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 670.000

 

 

11

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

 

2. Những thuận lợi và khó khăn.

* Thuận lợi:

- Nhà trường đã có đủ bộ tài liệu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các bài thơ, bài văn học sinh dễ nhớ, dễ thuộc.

- Học sinh nhanh nhẹn,thích thú hưởng ứng nhiệt tình.

- Hệ thống  thư viện xanh ở 2 khu vực, phòng đọc, sách tài liệu ...đủ để phục vụ bạn đọc.

* Khó khăn: - Đầu sách chưa phong phú để các em lựa chọn đọc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ

 HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

 

 

 

Tổ chức đọc sách cho giáo viên và học sinh toàn trường

 

Phong trào đọc đọc sách hay diễn ra hằng ngày

 III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Tiếp tục xây dựng thư viện ở 2 điểm trường, thư viện lớp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đọc sách nhều hơn góp phần phát triển văn hóa đọc.

Tổ chức nhiều hoạt động  phong phú giáo dục kĩ năng sống, thể chất cho học sinh…

Giới thiệu sách, triển lãm sách về Bác Hồ, Anh bộ đội, thi kể chuyện theo tranh…

Tiếp tục giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tìm đọc.

IV. Đề xuất, kiến nghị

-         Xin hỗ trợ các loại sách rèn luyện, giáo dục thể chất.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD để b/c;
- Lưu: VT,

               P. Hiệu trưởng

              

                             Nguyễn Thị Thuận

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình