Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động đội

Đại Hội Liên Đội Năm Học 2020 - 2021

11/15/2020 7:16:38 PM
Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Liên đội trường TH Sơn Hóa tiến hành đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, bầu ra Ban chỉ huy Liên Đội mới.

Đại Hội Liên Đội Năm Học 2020 - 2021

     Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm 2020 – 2021 của Hội đồng đội Huyện Tuyên Hóa, căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường và liên đội, xét nhu cầu và nguyện vọng của đội viên. Được sự cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và Hội đồng đội xã Sơn Hóa. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Liên đội trường TH Sơn Hóa tiến hành đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, bầu ra Ban chỉ huy Liên Đội mới.

Lễ chào cờ

Về dự  với Đại hội Liên đội có Anh Phan Văn Hòa – Bí thư Đoàn xã. Cô giáoNguyễn Thị Nguyệt Ánh – Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo NguyễnThị Thuận - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan – Giáo viên Tổng phụ trách Đội và tập thể các thầy cô giáo trong nhà trường cùng 308 đại biểu là học sinh các chi đội và sao nhi đồng của Liên đội.

     Tại đại hội, các đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 và dự thảo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Ngoài ra Đại hội cũng có sự tham gia đóng góp ý kiến, thông qua các bài tham luận của các chi đội và sao nhi đồng nhằm góp ý cho bản dự thảo thêm hoàn chỉnh.

Bạn Đoàn Đức Anh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào

thiếu nhi năm học 2019 – 2020  

     Đại hội thông qua các chỉ tiêu phấn đấu, đã thống nhất cao và đưa vào nghị quyết Liên đội để cùng thực hiện.

Bạn Hoàng Anh Thư  trình bày bản dự thảo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

      Đại hội đã được lắng nghe các ý kiến phát biểu của anh Phan Văn Hòa, đại diện cho Đoàn xã và cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, đại diện cho chi bộ và nhà trường hướng dẫn, chỉ đạo để liên đội hoàn thành đước các chỉ tiêu đề ra.

Anh Phan Văn Hòa – Bí thư Đoàn xã phát biểu chỉ đạo

     Trong Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học 2020 - 2021 gồm 10 thành viên. Đây là những bạn đội viên ưu tú, có đủ năng lực, phẩm chất tốt, yêu thích công tác Đội. Đại hội tin tưởng rằng với năng lực và sự nhiệt tình của mình, các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội khóa mới sẽ phát huy hết khả năng của mình để đưa liên đội trường TH Sơn Hóa đạt nhiều thành tích trong phong trào thiếu nhi huyện Tuyên Hóa.

Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt và đọc lời hứa trước Đại hội

     Với thành công của Đại hội và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nổ lực của ban chỉ huy liên đội mới, hi vọng rằng những nghị quyết mà Đại hội đề ra sẽ được triển khai,thực hiện có hiệu quả. Liên đội TH Sơn Hóa sẽ có một năm học mới đạt nhiều thành tích trong học tập và trong hoạt động Đội.

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình