Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của Thư viện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

4/5/2021 10:13:50 AM
Thực hiện kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 18/3/2021 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; Công văn số 1056/SGD ĐT ngày 26/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ Đảng và BGH nhà trường, căn cứ vào Chương trình công tác Thư viện trường TH Sơn Hoá năm học 2020-2021. Trường TH Sơn Hoá xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

            PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN HOÁ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phú

          Số: 06/KH-TV                                                                                                                                                            

Sơn Hoá, ngày 17  tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

 

 Thực hiện Công văn số 1230/BGDĐT-GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721/SGD ĐT-GDTX-CN ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;  Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.

                Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ Đảng và BGH nhà trường, căn cứ vào Chương trình công tác Thư viện, Đội và phong trào thiếu nhi trường TH Sơn Hoá năm học 2019-2020. Trường TH Sơn Hoá xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hình thức phong phú hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 - Tạo sân chơi bổ ích, thoải mái,lành mạnh để các em thể hiện năng lực, năng khiếu của mình trong thời gian nghỉ học.

- Đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng chống dịch.

2. Yêu cầu

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình  thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.  

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ  chức với hình thức, nội dung thiết thực hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

 Đưa phong trào kể chuyện, vẽ tranh và học tập làm theo những tấm gương tốt trở thành một hoạt động văn hóa trong nhà trường, trong hoạt động phong trào của Liên đội.

- Tạo sân chơi bổ ích nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết, đặc biệt là giáo dục, rèn luyện kĩ năng sống cho các em.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:  Triển khai bắt đầu từ ngày 17/4/2020 đến ngày 24/4/2020

2. Địa điểm: Học sinh thực hiện các nội dung tại nhà và kết nối iternet.

- 3. Đối tượng - Số lượng:

* Đối tượng:

    -  Tất cả học sinh toàn trường đều được tham gia .CB,GV,NV toàn trường và phụ huynh học sinh đều tham gia.

* Số lượng:

- Không giới hạn số lượng thí sinh của mỗi khối.

III. NỘI DUNG:

*.Nội dung:

a.Viết thông điệp,ca dao, tục ngữ về sách: khối1, khối 2. 1lớp/1 bài.

b. Vẽ tranh theo chủ đề phòng chống dịch coovid 19: khối 3lớp/3bai.

- Vẽ trên giấy A4.

c. Làm video giới thiệu cuốn sách hay: khối 4, 1lớp/1vd.

d. Viết đoạn văn cảm nhận về sách: khối 5, lớp/2bài

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

*. Phân công phần hành:

- Chỉ đạo chung: Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - HT nhà trường.

- Chỉ đạo  phần hành: Đ/c: Nguyễn Thị Thuận - P.HT

- Hướng dẫn các nội dung cụ thể: đ/c: Hoàng Thị Hoà - Phụ trách TVTB

- Phụ trách hướng dẫn phần vẽ : đ/c Hiền, đ/c Hải, GV chủ nhiệm.

- Phần video, viết cảm nhận GV chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh hướng dẫn cho hs.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày sách Việt Nam lần thứ 7" của Liên đội trường TH Sơn Hoá, đề nghị các đồng chí  Giáo viên chủ nhiệm, các phần hành được giao nhiệm vụ phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn học sinh triển khai thực hiện.

 

                       Xác nhận của BGH                                                                                                                                                  CBTV                      

 

 

 

 

                        Nguyễn Thị Thuận                                                                                                                                             Hoàng Thị Hòa

 

 

 

                                                                                                    

 

                                        

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình