Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của Thư viện

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời

10/14/2020 11:08:27 PM
Thực hiện Công văn số 2389/SGD&ĐT-CNTX ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Kế hoạch số 1092 /KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND. Công văn số 405 PGD&ĐT Huyện Tuyên Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

 

 

           Thực hiện Công văn số 2389/SGD&ĐT-CNTX ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Kế hoạch số 1092 /KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND. Công văn số 405 PGD&ĐT Huyện Tuyên Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

           Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ Đảng và BGH nhà trường, căn cứ vào Chương trình công tác Thư viện, Đội và phong trào thiếu nhi trường tiểu học Sơn Hoá năm học 2020 -2021. Trường Tiểu Học Sơn Hoá xây dựng kế hoạch tổ chức buổi Ngoại khóa tuần lẽ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

* Mục đích:

            Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, học sinh...về vai trò của chuyển đổi số, việc học tập suốt đời. Vai trò và ý nghĩa và sự cần thiết  CNTT và việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập, quản lý thư viện... để phục vu hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số.

- Triển khai các chương trình trực tuyến tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng, thu thập, khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích.

- Tổ chức các cuộc thi, giới thiệu, chia sẽ sách trực tuyến.

- Nhằm hình thành và phát triển mọi năng lực, học hỏi nâng cao nhận thức sáng tạo mới lạ, rèn luyện kỹ năng hiện đại.

* Nội dung:

a. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học: soạn giáo án điện tử. Cập nhật phần mềm thư viện MISA hằng ngày.

- Tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn CB,GV, NV vào các trang thông tin thu thập tài liệu, đọc sách báo...kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet.

CB,GV, NV theo dỏi và đưa các thông tin chuyên môn, phần hành của từng bộ phận thường xuyên lên trang Web của nhà trường.

- Tổ chức giao lưu, giao tiếp tiếng anh giữa giáo viên và giáo viên, giáo viên và học sinh.

 

b.Tổ chức chia sẻ về sách: 1 học sinh/ khối 4,5 làm video giới thiệu sách hay, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến.

  Thư viện nhà trường tổ chức các mô hình "làm bạn với sách", "Trại đoc"chia sẻ sách hay, viết nhật kí, luân chuyển sách, báo giữa các lớp. Khai thác “tủ sách lớp học”...

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 

Thực hiện công tác tuyên truyền     Treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ : "Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời".

Thực hiện công tác tuyên truyền treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ : "Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời"

 

Giao lưu Tiếng Anh trong tiết chào cờ đầu tuần

Giao lưu Tiếng Anh trong tiết chào cờ đầu tuần

 

Học sinh giới thiệu và đọc sáchHọc sinh giới thiệu và đọc sách     

Học sinh giới thiệu và đọc sách

 

Tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn CB,GV, NV vào các trang thông tin thu thập tài liệu, đọc sách báo...kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet. Theo dỏi và đưa các thông tin chuyên môn, phần hành của từng bộ phận thường xuyên lên trang Web của nhà trường

Tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn CB,GV, NV vào các trang thông tin thu thập tài liệu, đọc sách báo... Theo dõi và đưa các thông tin chuyên môn, phần hành của từng bộ phận thường xuyên lên trang Web của nhà trường.

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình