Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

11/8/2022 11:23:35 AM
Nhằm tổng kết và đánh giá lại hoạt động của Ban đại diện CMHS trong nhiệm kỳ qua cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu chọn những đại biểu tham gia vào Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học mới. Ngày 05/11/2022, Trường TH Sơn Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị BDD CMHS toàn trường năm học 2022-2023. Về tham dự Đại hội có lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể đại biểu đại diện cho Cha mẹ học sinh của 13 lớp.

 HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2021-2022 và yêu cầu trọng tâm năm học 2022-2023 của trường, báo cáo hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022-2023, báo cáo các hoạt động về chuyên môn.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2021-2022 và yêu cầu trọng tâm năm học 2022-2023 của trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuận Phó hiệu trưởng nhà trường báo cáo về hoạt động chuyên môn

Đồng chí Phan Văn Hòa - Trưởng Ban đại diện CMHS báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2021-2022 và phương hướng năm học 2022-2023.

Đại hội đã tiến hành bãi nhiệm Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2021 – 2022. Sau đó Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Các Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội CMHS toàn trường.

Đại hội cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của phụ huynh, các kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học mới.

 Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, tạo tiền đề tốt đẹp cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2022 – 2023.

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình