Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động công đoàn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SƠN HOÁ NĂM HỌC 2020– 2021

10/26/2020 7:59:06 AM
Hội nghị công đoàn Trường TH Sơn Hóa đã diễn ra lúc 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2020.

  LĐLĐ HUYỆN TUYÊN HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH SƠN HOÁ                           Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

 HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SƠN HOÁ

NĂM HỌC 2020– 2021.

 

Hội nghị công đoàn Trường TH Sơn Hóa đã diễn ra lúc 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2020.

Sau khi nghe đ/c Chủ tịch Công đoàn triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học

2020– 2021, các ý kiến tham luận của đoàn viên và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư Chi Bộ - HT nhà trường tại Hội nghị.

Hội nghị Công đoàn Trường TH Sơn Hóa năm học 2020– 2021 thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2020– 2021 do đồng chí Nguyễn Thị Thuận- CT công đoàn trường trình bày trước Hội nghị, với các chỉ tiêu như sau:

        1. Chương trình 1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của  đoàn viên và lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

       100% đoàn viên Công đoàn được giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

       100% đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ “Vì đoàn viên và người lao động”; Quỹ “Xã hội công đoàn”, Quỹ “Tham quan”.

       Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT trong công đoàn và với công đoàn bạn.

       Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, lao động theo quý (tổ chức vào tháng cuối quý)

      Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, tết sum vầy đầm ấm, thiết thực, ý nghĩa.

        2. Chương trình 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT”

        100% đoàn viên tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khi có điều động.      

100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ có hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Công đoàn và của Ngành;

Động viên giáo viên dạy chuyên biệt học thêm văn bằng 2 tiểu học.

100% công đoàn viên không vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật.

100% cán bộ giáo viên học tập nghiên cứu nắm vững chương trình GDPT 2018

3. Chương trình 3. Vận động và tổ chức đoàn viên, lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        100% đoàn viên tham gia đăng kí thi đua đầu năm học.

100% đoàn viên thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

100% đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" từ cấp trường trở lên.

Không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

         4.  Chương trình 4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Kiểm tra CĐ 2-3 lần/năm; TTND giám sát kiểm tra 2-3 lần/năm.

Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét để kết nạp vào Đảng.

5. Công tác nữ công.

        Thực hiện tốt chương trình “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định đối với nữ.

       Tiếp tục vận động chị em tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

      Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi thu hút đoàn viên nữ tham gia nhằm tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho chị em nhân các ngày lễ lớn như 8/3; 20/10.

         II. Chỉ tiêu chung.

100% đoàn viên đạt tiên tiến trở lên, trong đó có trên 12% đoàn viên xuất sắc tiêu biểu đề nghị CĐ cấp trên khen thưởng.

Tổ công đoàn: VM Xuất sắc: 2 tổ

Tập thể  phấn đấu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

2. Hội nghị tiếp thu ý kiến tham luận của 3 đoàn viên và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư chi bộ- HT nhà trường  để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công đoàn năm học 2020-2021.

3. Giao cho BCH Công đoàn căn cứ Nghị quyết Hội nghị, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

Nghị quyết được thông qua và biểu quyết nhất trí 100%

Hội nghị kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày

 

              THƯ KÝ                                                                         CHỦ TỌA

      

 

          Đinh Thị Hương                                                           Nguyễn Thị Thuận                                                   

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình