Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của Thư viện

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID - 19

10/8/2021 9:49:50 AM
Thực hiện Công văn số 3001/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID - 19

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ Đảng và BGH nhà trường, Trường TH Sơn Hoá xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021. Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Học tập làm theo những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Tuyên truyền rộng rãi biện pháp phòng, chống dịch covid-19. 

Treo băng rôn:"Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19"

 

Quyên góp sách cũ, tặng vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống dịch.

Tổ chức giới thiệu trực tuyến sách Kim Đồng.

Duy trì phong trào " tủ sách dùng chung" “tủ sách lớp học”... xây dựng văn hoá học tập suốt đời trở thành thói quen thường xuyên trong giáo viên và học sinh.

100% Học sinh tham gia học môn Tin Học các khối lớp 

Tổ chức cuộc thi về tìm hiểu cải cách hành chính. Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 trên mạng internet.

100% Học sinh tham gia học môn Ngoại Ngữ các khối lớp 

Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực hiệu quả và phải nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, ý thức tự học, lan tỏa tình yêu sách, bảo quản, trân trọng sách. Đặc biệt xây dựng xã hội học tập.

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình