Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của chuyên môn

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

11/21/2020 12:26:54 PM
Thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Sơn Hóa. Hôm nay, ngày 18/11/2020, Trường TH Sơn Hóa tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021.

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2020 - 2021 

       Thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

         Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Sơn Hóa.

        Hôm nay, ngày 18/11/2020, Trường TH Sơn Hóa tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021.

        

        

        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với mục đích đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, Dạy học theo mô hình trường học mới, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; cách thức tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục Tiểu học.

         Góp phần triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong trường học, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội giúp giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo. Qua hội thi để phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

         Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp, đánh giá đúng thực chất năng lực của giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục, đồng thời lựa chọn những giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2020-2021.

        Tham gia Hội thi mỗi giáo viên dự thi thực hành dạy 1 tiết trên lớp. Các tiết dạy phải chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

      

   

        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ. Từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục, Qua hội thi nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, đồng thời tuyển chọn những giáo viên xuất sắc tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

 

       

  

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

Các Tin đã đăng

  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 4 LẦN 2 12/6/2019 12:26:45 PM

  NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 11/12/2019 11:15:27 AM

  DANH SÁCH CÁC TỔ NĂM HỌC 2019-2020 9/25/2019 3:09:43 PM

  CHÂT LƯỢNG CUỐI NĂM 2018-2019 6/3/2019 4:41:20 PM

  CHÂT LƯỢNG CUỐI NĂM 2018-2019 6/3/2019 4:39:56 PM

  TẬP HUẤN KĐCL TẠI TRƯỜNG 3/24/2019 10:01:38 PM

  SINH HOAT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG 12/17/2018 7:50:47 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình