Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động của chuyên môn

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2021 - 2022

1/17/2022 4:20:35 PM
Thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Sơn Hóa. Hôm nay, ngày 12/1/2022, Trường TH Sơn Hóa tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022.

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỐC

Năm học 2021-2022 

       Thực hiện Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thông tin giáo dục phổ thông.

         Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Sơn Hóa.

        Hôm nay, ngày 12/1/2022, Trường TH Sơn Hóa tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022.

        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với mục tiêu đẩy mạnh công việc thực hiện mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học lớp 1,2 theo chương trình GDPT 2018, Dạy học theo mô hình trường học mới, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về bài giảng; learning layer function method; khai thác sử dụng sáng tạo, phương tiện hiệu quả, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Tiểu học giáo dục chương trình.

         Góp phần triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong trường học, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội giúp giáo viên rèn luyện, tự động học, sáng tạo. Qua hội thi để phát hiện, tuyên bố dương và nhân rộng những hình ảnh tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

         Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực tế đội ngũ, đánh giá chuyên môn, tiêu chuẩn nghề nghiệp, đánh giá đúng chất lượng của giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, trả lời yêu cầu thay đổi mới của giáo dục, đồng thời lựa chọn những giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi GVDG cấp huyện học 2021-2022.

        Tham gia Hội thi từng giáo viên dự thi thực hành dạy 1 tiết trên lớp. Dạy tiết kiệm phải chú ý thay đổi quan trọng mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, theo định hướng phát triển của học sinh. Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công việc giảng dạy của cá nhân tại lớp minh đang giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, là căn cứ để đánh giá thực tế đội ngũ. Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu thay đổi của giáo dục mới. Qua hội thi nhằm phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những hình thức tiên tiến, làm cơ sở để tuyển chọn giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong những năm tiếp theo./.

 

       

  

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình