Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động đội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” NĂM HỌC: 2020 - 2021

3/26/2021 4:31:25 PM
Thực hiện công văn số: 06 - HD/HĐĐ ngày03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng đội Tuyên Hóa V /v hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Thực hiện công văn số: 08 - HD/HĐĐ ngày08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng đội Tuyên Hóa V /v tổ chức Ngày hội “Dân vũ, múa hát sân trường” năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI

“THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

NĂM HỌC: 2020 - 2021

- Thực hiện công văn số: 06 - HD/HĐĐ ngày03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng đội Tuyên Hóa V /v hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Thực hiện công văn số: 08 - HD/HĐĐ ngày08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng đội Tuyên Hóa V /v tổ chức Ngày hội “Dân vũ, múa hát sân trường” năm 2021

           - Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 của Hội đồng đội Huyện Tuyên Hóa và kế hoạch hoạt động Đội của Liên đội. Liên đội trường TH Sơn Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học 2020 – 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.

2. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.

3. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức  nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, trang bị các kỹ năng sống cần thiết trong học sinh của nhà trường.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

  1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian:14 giờ 30phút,   Thứ 4  ngày 17 tháng 03 năm 2021

          - Địa điểm: Sân trường TH Sơn Hóa (Khu vực Tam Đa)

  1. Đối tượng tham gia: Toàn thể đội viên, nhi đồng trong Liên đội, cán bộ, giáo viên là các anh (chị) phụ trách các chi đội, lớp nhi đồng.

 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Phần lễ

- Chào cờ, sinh hoạt truyền thống

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Lễ kết nạp Đội cho học sinh lớp 3 (Đợt 2) năm học 2020 – 2021 (có danh sách đính kèm). Các em được kết nạp chuẩn bị khăn quàng.

2. Phần hội:

- Rung chuông vàng  (Đ/c Hiền, đ/c Lan phụ trách)

- Trò: Đập bóng ( Đ/c Anh, đ/c Thanh phụ trách).

- Nhảy dân vũ (Đ/c Hải, đ/c Lan, đ/c Hiền phụ trách)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Liên đội:

- Căn cứ Kế hoạch của Huyện Đoàn, Liên đội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại Liên đội đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

-  Liên đội báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” về Hội đồng đội Huyện đúng thời gian quy định.

 

2. Cấp chi đội.

- Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng ( bóng bay, bì lác) để tham gia các trò chơi.

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động trong ngày hội.

- Tuân thủ theo yêu cầu của Ban thổ chức.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 của Liên đội trường TH Sơn Hóa. Kính mong các bộ phận, các giáo viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch.

                         

                               Xét duyệt của BGH nhà trường                                                      Người lập

                                            P. Hiệu trưởng                                                                      GV TPT

 

 

               Nguyễn Thị Thuận                                                          Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình