Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIRUT CÔRÔNA

2/10/2020 9:46:30 AM
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh virut Cô rô na

BÁO CÁO

Tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

 

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đơn vị trường Tiểu học Sơn Hóa báo cáo như sau:

1. Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ GDĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT Quảng Bình.

 Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể:

- Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV;

- Công văn số 156/SGDĐT-CTTT ngày 22/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh màu Đông Xuân và dịch viêm phổi tại Trung Quốc;

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công điện số 161/CĐ-SGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Sở Gd&ĐT Qiangr Bình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 274/VPUBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 111/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và địa điểm cách ly lao động Quảng Bình trở về từ Trung Quốc;

- Công văn số 187/SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 201/SGDĐT-CTrTT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Quyết định số 202/QĐ-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kê hoạch số 212/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 78/CĐ-UBND ngày 28/01/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 88/CT-UBND ngày 05/05/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 36/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 37/PGDĐT ngày 05/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 39/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kê hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 05/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn.

2. Việc tổ chức thực hiện

- Việc tổ chức cho học sinh nghỉ học: Đúng tinh thần hướng dẫn của Công văn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT

- Việc xây dựng kế hoạch, phương án, thành lập bộ phận phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại đơn vị;

Đảm bảo nghiêm túc, nhà trường đã ban hành các quyết định thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Việc thông báo, hướng dẫn phụ huynh, học sinh cách phòng, tránh dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế: Đảm bảo thực hiện nghiêm túc.

Cụ thể:

- Việc tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất phương án phối hợp giữa nhà trường, gia đình học sinh trong việc phòng, chống dịch corona

- Việc huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh với mục đích cao nhất là chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

- Việc phối hợp với ngành Y tế để tẩy trùng trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học.

- Việc nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có người của đơn vị nhiễm bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

HÌNH ẢNH CỦA CB,GV,NV NHÀ TRƯỜNG VỆ SINH PHÒNG CHỐNG VIRUT

  

  

  

 

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình