Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

NGOẠI KHÓA LỚP HAI VỚI NHỮNG HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

5/9/2022 9:06:55 AM
Hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.
NGOẠI KHÓA
 
LỚP HAI VỚI NHỮNG HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
 
 
 

Hoạt động trải nghiệm góp phần  hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề. Bằng hoạt động trải nghiệm của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người thiết kế và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua đó tự khám phá, điều chỉnh bản thân, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống để sinh hoạt và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm. Học sinh cũng bắt đầu xác định được năng lực, sở trường và chuẩn bị một số năng lực cơ bản của người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm”.

 

 Để nội dung hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục đạt kết quả. Đòi hỏi chúng ta phải hoạt động nhiều, trải nghiệm nhiều, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu riêng của hoạt động trải nghiệm cũng như yêu cầu chung  của chương trình phổ thông mới.   

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TRẢI NGHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình