Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 30

4/12/2021 8:47:28 AM
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 30 Tháng 04/2021

PHÒNG GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

         TRƯỜNG TH SƠN HÓA 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày: 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021

Lớp trực: 4A - 1C

GV trực: Cô Nguyên - Cô Quyên

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Thứ 2

12/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, theo dõi và xử lý công văn đi, đến của nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid

 

 

 Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

Ôn Luyện TNTV

Học TKB

 

Thứ 3

13/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Ôn Luyện TNTV

 

- CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

- Cập nhật Cơ Sở Dứ Liệu

- Theo dõi, hỗ trợ Hs thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

 

Học TKB

 

Thứ 4

14/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Học TKB

 

Chiều

 

- Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Cấp Tỉnh

- Tập Luyện Văn Nghệ

 

Thứ 5

15/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

 

TV - TB: - Sắp xếp phòng ốc gọn gàng

- Hướng dẫn cho học sinh theo quy trình trại đọc

 

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường Dạy theo TKB Học TKB

 

Thứ 6

16//04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Học TKB

 

Thứ 7

17/04

Sáng

 

 

 

Chiều

 Ráp Chương Trình Tại Xã

 

CN

18/4

Sáng Tham Gia DHTDTT Xã  
Chiều

 

*. Ghi chú:     - Lao động chăm sóc hoa, cây cảnh.

                        - Có kế hoạch đột xuất sẽ bổ sung sau.

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình