Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 31

4/19/2021 3:11:18 PM
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 31 Tháng 04/2021
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 30 Tháng 04/2021

PHÒNG GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

         TRƯỜNG TH SƠN HÓA 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày: 19/04/2021 đến ngày 24/04/2021

Lớp trực: 3A - 5B

GV trực: Cô Dương - Cô Trang

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Thứ 2

19/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, theo dõi và xử lý công văn đi, đến của nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid

 

 

 Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

Học TKB

 

Thứ 3

20/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

Học TKB

 

Chiều

 

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

 

 

Thứ 4

21/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

 CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

- Cập nhật Cơ Sở Dứ Liệu

Học TKB

 

Chiều

 

 

 

Thứ 5

22/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy bài thứ 4

 

 

 CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

 

- Cập nhật Cơ Sở Dứ Liệu

 

- Theo dõi hõ trợ học sinh ôn thi TNTV

 

TV - TB: - Sắp xếp, tỏ chức ngày sách VN

- Sắp xếp phòng ốc gọn gàng

- Hướng dẫn cho học sinh theo quy trình trại đọc

 

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường Dạy bài thứ 5 Học TKB

 

Thứ 6

23//04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Học TKB

 

Thứ 7

24/04

Sáng

 

 

Chiều

THAM GIA HỘI DIỄN VN ( TỐI)

 

 

*. Ghi chú:     - Lao động chăm sóc hoa, cây cảnh.

                        - Có kế hoạch đột xuất sẽ bổ sung sau.

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình