Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 32

4/26/2021 8:45:49 AM
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 32 Tháng 04/2021

PHÒNG GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

         TRƯỜNG TH SƠN HÓA 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày: 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021

Lớp trực: 3B - 4B

GV trực: Cô Ngà  - Cô Yến

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Thứ 2

26/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, theo dõi và xử lý công văn đi, đến của nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid

CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

- Cập nhật Cơ Sở Dứ Liệu

TV - TB: - Sắp xếp -  Hướng dẫn cho học sinh theo quy trình trại đọc

 

 Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

Học TKB

 

Thứ 3

27/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB 

 

Học TKB

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

   Dạy theo TKB  

 

Thứ 4

28/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Học TKB

 

Chiều

 

NGOẠI KHÓA KHỐI 1

 

Thứ 5

29/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

 

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy theo TKB

Học TKB

 

Thứ 6

30//04

 

NGHỈ LỄ

 

*. Ghi chú:     - Lao động chăm sóc hoa, cây cảnh.

                        - Có kế hoạch đột xuất sẽ bổ sung sau.

 

Tác giả: Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình