Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 33

4/29/2021 10:49:38 AM
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 33 Tháng 05/2021

HÒNG GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

         TRƯỜNG TH SƠN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày: 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021

Lớp trực: 2A - 3C

GV trực: Cô Yến - Cô Hợi

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Thứ 2

03/05

Sáng

 

Nghỉ Bù Lễ 1/5

Chiều

Thứ 3

04/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T2

 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, theo dõi và xử lý công văn đi, đến của nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid

Học bài T2

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bài T2

 

- CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

 

- Theo dõi, hỗ trợ Hs thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

 

Học bài T2

 

Thứ 4

05/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T3

Học bài T3

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

Dạy học bài T3

TV - TB: - Sắp xếp phòng ốc gọn gàng

- Hướng dẫn cho học sinh theo quy trình trại đọc

 

Học bài T3

 

Thứ 5

06/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T4

Học bài T4

 

Chiều

Làm việc bình thường Dạy học bài T5 Học bài T5

 

Thứ 6

07/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T6

Học TKB

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học - Giao ban

Học TKB

 

Thứ 7

08/05

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

*. Ghi chú:     - Lao động chăm sóc hoa, cây cảnh.

                        - Có kế hoạch đột xuất sẽ bổ sung sau.

 

Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình