Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 33

4/29/2021 10:49:38 AM
Kế hoạch hoạt động của nhà Trường _Tuần 33 Tháng 05/2021

HÒNG GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

         TRƯỜNG TH SƠN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày: 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021

Lớp trực: 2A - 3C

GV trực: Cô Yến - Cô Hợi

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Thứ 2

03/05

Sáng

 

Nghỉ Bù Lễ 1/5

Chiều

Thứ 3

04/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T2

 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, theo dõi và xử lý công văn đi, đến của nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid

Học bài T2

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bài T2

 

- CNTT: Lên KH HĐ nhà trường 

 

- Theo dõi, hỗ trợ Hs thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

 

Học bài T2

 

Thứ 4

05/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bài T3

Học bài T3

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

Dạy học bài T3

TV - TB: - Sắp xếp phòng ốc gọn gàng

- Hướng dẫn cho học sinh theo quy trình trại đọc

 

Học bài T3

 

Thứ 5

06/05

Sáng

Làm việc bình thường

Kiểm tra HK II các môn chuyên biệt

Làm KT

 

Chiều

Làm việc bình thường Kiểm tra HK II các môn chuyên biệt Làm KT

 

Thứ 6

07/05

Sáng

Làm việc bình thường

Kiểm tra môn Toán, TV khối 1;3;5

Làm KT

 

Chiều

Làm việc bình thường

Kiểm tra môn Toán, TV khối 2;4

Làm KT

 

Thứ 7

08/05

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

*. Ghi chú:     - Chăm sóc hoa, cây cảnh.

                        - Có kế hoạch đột xuất sẽ bổ sung sau.

 

Trường Tiểu Học Sơn Hóa

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình